प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद देखि सम्म
1 श्री विनोद प्रकाश सिंह श्री विनोद प्रकाश सिंह प्रमुख सचिव २०७९।०३।१६ २०७९।०५।२९
2 श्री डा. रामप्रसाद घिमिरे श्री डा. रामप्रसाद घिमिरे प्रमुख सचिव २०७८।०४।३२ २०७९।०३।१४
3 श्री सुमनराज अर्याल श्री सुमनराज अर्याल प्रमुख सचिव २०७७।११।१२ २०७८।०४।२९
4 श्री दिनेश भट्टराई श्री दिनेश भट्टराई प्रमुख सचिव २०७६।१०।२९ २०७७।११।०४
5 श्री सुरेश अधिकारी श्री सुरेश अधिकारी प्रमुख सचिव २०७६।०१।१३ २०७६।१०।२२
6 श्री केदार न्यौपाने श्री केदार न्यौपाने प्रमुख सचिव २०७५।०४।२८ २०७६।०१।१२
7 श्री सुरेश प्रधान श्री सुरेश प्रधान प्रमुख सचिव २०७५।०१।०४ २०७५।०१।०४
8 श्री यादव प्रसाद कोइराला श्री यादव प्रसाद कोइराला प्रमुख सचिव २०७४।१०।२१ २०७४।१२।३०

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.