प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

किशोर सुवेदी
राम कुमार बस्नेत
महेन्द्र बहादुर गुरुङ्ग
रेवती रमण थापा
नवराज राई
ध्रुव सुवेदी