प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सरोज प्रसाद गुरागाई
क्षितिश भट्टराई
कमल प्रसाद भट्टराई
किशोर कुमार चौधरी
सुमनराज अर्याल
शेरधन राई