प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद देखि सम्म
1 मा. राजेन्द्र कुमार राई मा. राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री २०७८।०७।१६ २०७९।०९।२५
2 मा. भीम प्रसाद आचार्य मा. भीम प्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री २०७८।०५।१० २०७८।०७।१६
3 मा. शेरधन राई मा. शेरधन राई मुख्यमन्त्री २०७४।११।०३ २०७८।०५।१०

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.