प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

क्षितिश भट्टराई

क्षितिश भट्टराई
कम्प्युटर अधिकृत
सूचना अधिकारी