तुलसीराम सेढाई
 • तुलसीराम सेढाई
 • प्रवक्ता
 • info.ocmcm@p1.gov.np
 • 9852068007
सुशिला पौडेल भट्टराई
 • सुशिला पौडेल भट्टराई
 • सूचना अधिकारी
 • info.ocmcm@p1.gov.np
 • 021-470-166
शम्भु कुमार साह
 • शम्भु कुमार साह
 • गुनासो सुन्ने अधिकारी
 • admin.ocmcm@p1.gov.np
 • 9804332167