प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

PLGSP
कानून तर्जुमा समबन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)
तेस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न !
Office Automation System संचालन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न |