प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, छात्रवृत्ति/तालिम
JDS Scholarship Program सम्बन्धमा ।
EOI notice for Mason training
सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना
Notice for Consultant Roster
परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना