Media Center

घर भाडा सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष – प्रमुख उपलब्धि

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र अनुदान सहयोगका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

प्रशंसा-पत्र प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको नामावली

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको नामावली

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना