प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कोरोना (COVID-19)
Covid-19 Update 2077-10-14
Covid-19 Update 2077-10-13
Covid-19 Update 2077-10-08
Covid-19 Update 2077-10-07
Covid-19 Update 2077-10-06
Covid-19 Update 2077-10-05
Covid-19 Update 2077-09-28
Covid-19 Update 2077-09-27
Covid-19 Update 2077-09-25
Covid-19 Update 2077-09-24