प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

banner
मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा Virtual बैठक
प्रदेश नं. १ र स्वीस सरकारबीच भएको सम्झौता
तेस्रो वार्षिक उत्सोव समारोह, २०७७