प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

banner
सपना सुवेदी दंगाल
बिशो राजवंशी
दुर्गा प्रसाद न्यौपाने
श्याम बहादुर लिम्बु
२०७८।०९।१९ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
Invitation for Bids