Author: Niraj Dahal

तेस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न !

मिति 2078/01/04 गते शनिबार ,यस प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक मा.मुख्यमन्त्री श्री शेरधन राई ज्युको प्रमुख अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । यस बैठकबाट प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (plgsp)को

स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहीकरण प्रक्रियामा सहजिकरणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT)तालिम कार्यक्रम सम्पन्न !

PCGG:: मिति २०७७/११/२२ गते प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश नं. १ आयोजनामा स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहीकरण प्रक्रियामा सहजिकरणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम NPM श्री चिरन्जीवी

प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न !

PPIU:: प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम ,Province and local governance support program (PLGSP) सन्चालन तथा समन्वय सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ,मिति 2077 फाल्गुन 16 बिराटनगरमा सम्पन्न भएको छ

स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन (LISA) सम्बन्धी ३ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) कार्यक्रम सम्पन्न !

PCGG:: मिति २०७७/११/१४ देखि १६ सम्म स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन (LISA) सम्बन्धी ३ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) कार्यक्रम प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, झापाको आयोजनामा १४ जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी,

Two days event completed on Business promotion and management for economic development in local government

PCGG::Two events of three days business promotion for economic development training have accomplished.Participants of training: Mayor, Deputy mayor, Senior Administrative Officer, planning officer and economic development officer.The training covered various

लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न !

PCGG: विराटनगरमा मिति २०७७ माघ ११ र १२ गते लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहिकरण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी २ दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिराटनगर महानगरपालिका

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा

PCGG: सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा -प्रदेश प्रक्षिण केन्द्र ,कलवलगुरी ,चद्रगाढी ,झापाद्वारा प्रकाशित सूचना |

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !

PPIU,Biratnagar

प्रदेश मन्त्रालयहरुको वेबसाइट अद्यावधिक सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम

PPIU-Biratnagar: मिति २०७७/०९/१३ देखि १४ गते सम्म प्रदेश नं. १ को बिभिन्न मन्त्रालयहरुमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुको लागि वेबसाईट संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि २ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम

परामर्शदाताको लागि आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

PCGG