प्रदेश नं. १ सरकारको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम