प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

Title Date File
प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी विस्तृत सूचना २०७६-०९-०२
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना २०७६-०९-०२
कार्यकारी निर्देशक छनौट कार्यविधि, २०७६