संविधान दिवस २०७६ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्नु भएको सम्बोधन मन्तव्य:

संविधान-दिवस-२०७६-को-अवसरमा-माननीय-मुख्यमन्त्रीज्यूले-गर्नु-भएको-सम्बोधन-मन्तव्य