नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश निर्देशन समितिको मिति २०७६-१२-०७ गतेको बैठकको निर्णयहरु

province-level-meeting-12-07-decisions-covid