प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको नामावली

Sewakalin-talim-manonayan-namawali