प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सूचना प्रविधी अधिकृतहरुका लागि ३ दिने क्षमता बिकास तालिम !

PCGG: प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश १ को आयोजनामा प्रदेश नं १ क सबै स्थानीय तह (१३७)मा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुलाई विभिन्न समयमा ४ समुहमा गरी क्षमत विकास तालिम सम्पन्न भएको छ |तालिममा मुख्यत स्थानीय निकायमा आवश्यक पर्ने Network Design,VLAN creation, Cloud service, Egovernance services, Data collection and Analysis tools विषय समावेश गरिएको थियो|(मिति २०७७/०९/०९-११ )संखुवासभा ,भोजपुर , तेह्रथुम र धनकुटा ,(मिति २०७७/०९/१५-१७ )सोलु,खोटाङ,ओखलढुंगा,उदयपुर,(मिति २०७७/०९/१८-२० )झापा,मोरङ,सुनसरी ,(मिति २०७७/०९/२२-२४ )ताप्लेजुङ,पांचथर,इलाम,झापा जिल्स्थालाको स्थानीय तहका सूचना प्रविधी अधिकृतहरुका लागि ३ दिने क्षमता बिकास तालिमको आयोजना गरिएको थियो |

#PLGSP,Egovernance,ICT4D,Province 1