प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

विद्युतिय सरकारी लेखांकन प्रणाली (C-GAS), NPSAS र FMIS सम्बन्धित ४ दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न !

PPIU-Biratnagar: मिति २०७७/०९/१० देखि १३ गते सम्म यस प्रदेश न १ अन्तर्गत संचालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (PPIU), बिराटनगर मार्फत सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप मध्ये प्रतिफल नं. ६ को सार्वजनिक वित्तीय ब्यबस्थापन सुद्द्रिड बनाउने कार्यक्रमको उप-क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्ने NPSAS (Nepal Public Sector Accounting Standard (Cash Based), FMIS (Financial Management System) र C-GAS (Computerized Government Accounting System) यस प्रदेशमा कार्यन्वयन गर्न लेखा कर्मचारीहरुको क्षमता विकाश बिकाश गर्ने उद्धेश्यले ४ दिने तालिम सम्संपन्चान भएको छ |प्रदेश १ अन्तर्गत प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय/कार्यालयहरुका लेखा अधिकृत तथा लेखा शाखाका कर्मचारीहरु गरी जम्मा ४० जनाको सहभागी रहेको थियो |

#PLGSP,Egovernance,province 1