प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न !

PCGG: विराटनगरमा मिति २०७७ माघ ११ र १२ गते लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहिकरण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी २ दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिराटनगर महानगरपालिका जनाप्रतिधि (वडाध्यक्ष ,वडा सदश्य ) र कर्मचारी गरी जम्मा २५जनको उपस्थिति रहेको थियो |

मिति २०७७ माघ १३ र १४ गते इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहिकरण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी २ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ |३४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा सो तालिम सम्पन्न भएको थियो |

#PLGSP,GESI,GRB,Province1