प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सरुवा/कामकाज भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
कर्मचारीहरुको विवरण