प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री मा. राजेन्द्रकुमार राई विराटनगरमा आयोजित दोस्रो अन्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै ।