प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री मा. राजेन्द्रकुमार राई मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुँदै ।