प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुँदै माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई