प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री मा. राजेन्द्रकुमार राई ।