प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक