प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मन्त्री र राज्यमन्त्रीज्यूहरुको कार्यविभाजन

karya-bibhajan