प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कर्मचारी विवरण

डा. रामप्रसाद घिमिरे
 • डा. रामप्रसाद घिमिरे
 • प्रमुख सचिव
 • विशिष्ठ श्रेणी
 • ९८५२०४४४४४
 • ram.ghimire@nepal.gov.np
किशोर कुमार चौधरी
 • किशोर कुमार चौधरी
 • सचिव (कानून)
 • रा.प.प्रथम
 • ९८५२०६८००९
 • kishor.sunsari@gmail.com
सरोज प्रसाद गुरागाँई
 • सरोज प्रसाद गुरागाँई
 • सचिव (शासकिय सुधार तथा समन्वय)
 • रा.प.प्रथम
 • ९८५२०६८०१०
 • guragainsaroj@hotmail.com
माधव प्रसाद पोखरेल
 • माधव प्रसाद पोखरेल
 • सचिव
 • रा.प.प्रथम
 • ९८५२०६८००७
 • mpokharel@nepal.gov.np
सुशिला पौडेल भट्टराई
 • सुशिला पौडेल भट्टराई
 • उपसचिव (कानून)
 • रा.प.द्वितीय
 • ९८४९२१६३३०
 • none
क्षितिश भट्टराई
 • क्षितिश भट्टराई
 • कम्प्युटर अधिकृत
 • अधिकृतस्तर आठौं
 • ९८५२०६८००४
 • bkshitish@yahoo.com
मनोज कुमार साह
 • मनोज कुमार साह
 • शाखा अधिकृत
 • रा.प.तृतीय
 • ९८५२०३३३२६
 • manojsah29@gmail.com
योग्य प्रसाद राई
 • योग्य प्रसाद राई
 • लेखा अधिकृत
 • अधिकृतस्तर सातौं
 • ९८५२०६८००२
 • yogyaprasadrai@gmail.com
राजेन्द्र पराजुली
 • राजेन्द्र पराजुली
 • अधिकृत
 • अधिकृतस्तर सातौं
 • ९८४१०३७२३७
 • r1p2b6@gmail.com
रिता खतिवडा
 • रिता खतिवडा
 • शाखा अधिकृत
 • रा.प.तृतीय
 • reetakg@gmail.com
जानुका न्यौपाने
 • जानुका न्यौपाने
 • शाखा अधिकृत
 • अधिकृतस्तर सातौं
 • 9842274647
 • neupanejanuka2051@gmail.com
श्याम बहादुर लिम्बु
 • श्याम बहादुर लिम्बु
 • शाखा अधिकृत
 • अधिकृतस्तर सातौं
दुर्गा प्रसाद न्यौपाने
 • दुर्गा प्रसाद न्यौपाने
 • शाखा अधिकृत
 • रा.प.तृतीय
भुवन काफ्ले
 • भुवन काफ्ले
 • अधिकृत
 • अधिकृतस्तर छैठौं
बिशो राजवंशी
 • बिशो राजवंशी
 • कम्प्युटर अधिकृत
 • अधिकृस्तर छैठौं
 • bisho.rajbanshi@nepal.gov.np
काशीराज पराजुली
 • काशीराज पराजुली
 • अधिकृत
 • अधिकृतस्तर छैटौँ
 • 9842032535
केदारनाथ ढकाल
 • केदारनाथ ढकाल
 • अधिकृत
 • अधिकृतस्तर छैटौँ
किरण ढकाल
 • किरण ढकाल
 • कम्प्युटरअपरेटर
 • सहायकस्तर पाँचौं
 • kiran.dhakal@nepal.gov.np
बिटु कार्की
 • बिटु कार्की
 • नायव सुब्बा
 • रा.प.अन. प्रथम
केदार घिमिरे
 • केदार घिमिरे
 • नायव सुब्बा
 • रा.प.अन.प्रथम
खगेन्द्र पोखरेल
 • खगेन्द्र पोखरेल
 • सहायक
 • पाँचौं
सुकिन्द्र साह
 • सुकिन्द्र साह
 • कम्प्युटर अपरेटर
 • रा.प.अन.पाचौं
 • 9815368511
 • sukindra123@gmail.com
प्रेम आचार्य
 • प्रेम आचार्य
 • सहायक
 • पाँचौ
केशव लाल आचार्य
 • केशव लाल आचार्य
 • सहायक
 • पाँचौ
किरण रिजाल
 • किरण रिजाल
 • सहायक लेखापाल
 • सहायकस्तर चौथो
 • 9842460557
 • kiranrijal27@gmail.com
सपना सुवेदी दंगाल
 • सपना सुवेदी दंगाल
 • खरिदार
 • रा.प.अनं. द्वितीय
दिव्या कोइराला
 • दिव्या कोइराला
 • सहायक लेखापाल
 • सहायकस्तर चौथो
भिम बहादुर श्रेष्ठ
 • भिम बहादुर श्रेष्ठ
 • ह.स.चा.
 • श्रेणी विहिन
नन्दराज पोखरेल
 • नन्दराज पोखरेल
 • कार्यालय सहायक
 • श्रेणी विहिन
पूर्ण बहादुर बस्नेत
 • पूर्ण बहादुर बस्नेत
 • ह.स.चा.
 • श्रेणी विहिन
गंगा श्रेष्ठ
 • गंगा श्रेष्ठ
 • कार्यालय सहायक
 • श्रेणी विहिन
सुशिला खतिवडा
 • सुशिला खतिवडा
 • कार्यालय सहायक
 • श्रेणी विहिन
दिपक राई
 • दिपक राई
 • ह.स.चा.
 • श्रेणी विहिन
राजन प्रसाद भट्टराई
 • राजन प्रसाद भट्टराई
 • कार्यालय सहयोगी
 • श्रेणी विहिन