प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कर्मचारी विवरण

किशोर कुमार चौधरी
  • किशोर कुमार चौधरी
  • सचिव (कानून)
  • रा.प.प्रथम
  • 9852068009
  • kishor.sunsari@gmail.com
कृष्ण प्रसाद सापकोटा
  • कृष्ण प्रसाद सापकोटा
  • सचिव (शासकिय सुधार तथा समन्वय)
  • रा.प.प्रथम
  • 9851152531
  • sapkotakp2010@gmail.com
ईश्वर कुमार गिरी
  • ईश्वर कुमार गिरी
  • सचिव
  • रा.प.प्रथम
  • ९८५२०६८००७
  • ikgiri2006@gmail.com
सुशिला पौडेल भट्टराई
  • सुशिला पौडेल भट्टराई
  • उपसचिव (कानून)
  • रा.प.द्वितीय
  • ९८४९२१६३३०
  • none
पुरुषोत्तम ढकाल
  • पुरुषोत्तम ढकाल
  • उपसचिव
  • रा.प.द्वितीय
  • 9849806469
  • purudkal@yahoo.com
हरि प्रसाद लामिछाने
  • हरि प्रसाद लामिछाने
  • अधिकृत
  • अधिकृतस्तर आठौं
  • 9851083909
क्षितिश भट्टराई
  • क्षितिश भट्टराई
  • कम्प्युटर अधिकृत
  • अधिकृतस्तर आठौं
  • ९८५२०६८००४
  • bkshitish@yahoo.com
पुष्पा दाहाल
  • पुष्पा दाहाल
  • लेखा अधिकृत
  • अधिकृतस्तर सातौं
  • ९८५२०६८००२
  • NA
राजेन्द्र पराजुली
  • राजेन्द्र पराजुली
  • अधिकृत
  • अधिकृतस्तर सातौं
  • ९८४१०३७२३७
  • r1p2b6@gmail.com
दिनेश ढुङ्गा
  • दिनेश ढुङ्गाना
  • शाखा अधिकृत
  • अधिकृस्तर सातौं
  • 9852849188
  • dhunganadc939@gmail.com
बाबु नन्दन मेहता
  • बाबु नन्दन मेहता
  • शाखा अधिकृत
  • रा.प. तृतीय
  • 9852052136
कोविद ढकाल
  • कोविद ढकाल
  • शाखा अधिकृत
  • रा.प. तृतीय
  • ९८५१२०७३११
  • dhakal.kobid@gmail.com
डिकेन्द्र प्रसाद सुवेदी
  • डिकेन्द्र प्रसाद सुवेदी
  • शाखा अधिकृत
  • रा.प.तृतीय
  • ९८४२१४१६४५
  • dikendrasubedi@gmail.com
नविन कार्की
  • नविन कार्की
  • शाखा अधिकृत
  • रा.प.तृतीय
  • nkarkee0@gmail.com
चेतनाथ न्यौपाने
  • चेतनाथ न्यौपाने
  • निजि सचिव
  • अधिकृत छैठौं
  • 9851145197
  • neupanecn@gmail.com
ईन्द्रप्रसाद पराजुली
  • ईन्द्रप्रसाद पराजुली
  • अधिकृत
  • अधिकृतस्तर छैटौँ
  • 9842062186
बिशो राजवंशी
  • बिशो राजवंशी
  • कम्प्युटर अधिकृत
  • अधिकृस्तर छैठौं
  • 9842130324
  • bisho.rajbanshi@nepal.gov.np
राजन कुमार कोइराला
  • राजन कुमार कोइराला
  • अधिकृत
  • अधिकृतस्तर छैठौं
किरण ढकाल
  • किरण ढकाल
  • कम्प्युटरअपरेटर
  • सहायकस्तर पाँचौं
  • kiran.dhakal@nepal.gov.np
बिटु कार्की
  • बिटु कार्की
  • नायव सुब्बा
  • रा.प.अन. प्रथम
  • 9845373888
संजय कार्की
  • संजय कार्की
  • कम्प्युटर अपरेटर
  • रा.प.अन.प्रथम
तुलसी प्रसाद दाहाल
  • तुलसी प्रसाद दाहाल
  • सहायक
  • सहायकस्तर पाँचौं
  • 9849978066
  • tulasidahal1@gmail.com
जिवन सुवेदी
  • जिवन सुवेदी
  • लेखापाल
  • रा.प.अनं.प्रथम
  • 9852835109
  • NA
पिताम्बर नेपाल
  • पिताम्बर नेपाल
  • सहायक
  • चौथो
  • 9852684550
चिरञ्जिबी दाहाल
  • चिरञ्जिबी दाहाल
  • खरिदार
  • रा.प.अनं. द्वितीय
  • 9862061891
  • dahalchiranhb11@gmail.com
सचिन  राजवंशी
  • सचिन राजवंशी
  • सहायक कम्प्युटर अपरेटर
  • सहायकस्तर चौथो
  • 9842795628
सपना सुवेदी दंगाल
  • सपना सुवेदी दंगाल
  • खरिदार
  • रा.प.अनं. द्वितीय
  • 9844630600
भिम बहादुर श्रेष्ठ
  • भिम बहादुर श्रेष्ठ
  • ह.स.चा.
  • श्रेणी विहिन
  • 9852050916
नन्दराज पोखरेल
  • नन्दराज पोखरेल
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9842532912
पूर्ण बहादुर बस्नेत
  • पूर्ण बहादुर बस्नेत
  • ह.स.चा.
  • श्रेणी विहिन
  • 9842029419
मिन बहादुर तामाङ
  • मिन बहादुर तामाङ
  • ह.स.चा.
  • श्रेणि विहिन
  • 9863671215
गणेश राजवंशी
  • गणेश राजवंशी
  • ह.स.चा.
  • श्रेणि विहिन
  • 9842049339
गंगा श्रेष्ठ
  • गंगा श्रेष्ठ
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9842080371
सुशिला खतिवडा
  • सुशिला खतिवडा
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9842362001
दिपक राई
  • दिपक राई
  • ह.स.चा.
  • श्रेणी विहिन
  • 9847211166
मिनराज राई
  • मिनराज राई
  • हलुका सवारी चालक
  • श्रेणि विहिन
  • 9827371881
गजानन्द ठाकुर
  • गजानन्द ठाकुर
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9825331542
विना मैनाली
  • विना मैनाली
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9810452050
सुशिल गुरुङ्ग
  • सुशिल गुरुङ्ग
  • ह.स.चा.
  • श्रेणी विहिन
  • 9817384339
राजन प्रसाद भट्टराई
  • राजन प्रसाद भट्टराई
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9841450491
  • 9842272957
रवीन लामा
  • रवीन लामा
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9823753006
अनुज मेहतर
  • अनुज मेहतर
  • मेहत्तर
  • श्रेणि विहिन
  • 9825320953
निर कुमारी राई
  • निर कुमारी राई
  • कार्यालय सहयोगी
  • श्रेणी विहिन
  • 9805346308