प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न !

PPIU:: प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम ,Province and local governance support program (PLGSP) सन्चालन तथा समन्वय सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ,मिति 2077 फाल्गुन 16 बिराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा श्रीमान सचिब,संघीय मामिला मन्त्रालय -प्रधानमन्त्री कार्यालय -आर्थ मन्त्रालय -प्रदेश प्रमुख सचिबको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो।कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तह का प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकरीको उपस्थितिमा सो अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

#PLGSP,Province 1