प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश मन्त्रालयहरुको वेबसाइट अद्यावधिक सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम

PPIU-Biratnagar: मिति २०७७/०९/१३ देखि १४ गते सम्म प्रदेश नं. १ को बिभिन्न मन्त्रालयहरुमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुको लागि वेबसाईट संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि २ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ |