प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश प्रक्षिण केन्द्र,कार्यन्वयन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न !

PCGG: मिति २०७७/०८/१८ गते मुख्प्रयमन्देत्शरी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको प्रमुख अध्यक्षतामा यस प्रदेश प्रक्षिण केन्द्र ,कलवलगुरी ,झापाको कार्यन्वयन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ | बैठकमा प्रक्षिण केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद तिम्सिना र अन्य प्रदेश सरकारका सचिवहरुको पनि उपस्थिथि थियो |

#PLGSP,PCGG,Province 1