प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मिति २०७६-१२-२३ मा रकम जम्मा गर्नु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मिति २०७६-१२-२३ मा रकम जम्मा गर्नु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मिति २०७६-१२-२३ मा रकम जम्मा गर्नु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण २०७६-१२-२३