प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७८।०५।१७ मा बसेको बैठकको निर्णय

शिर्षक मिति कागजात
प्रदेश केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७८।०५।१७ मा बसेको बैठकको निर्णय २०७८।०५।१७