प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

शिर्षक मिति कागजात
पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७८-११-२०