प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नि. वर्तमान मा. प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी “प्यासी” ज्यूको विदाई कार्यक्रम