प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

निवर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूको विदाई कार्यक्रम