प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नव नियुक्त मा. मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष प्रदेश मन्त्रालयहरुको विद्यमान स्थीती सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण