प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

नव नियुक्त माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वागत कार्यक्रम