प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

स्थानीयतह नमूना ऐन

शिर्षक मिति फाइल
सुशासन ऐन, २०७९ २०७९-०५-१७ हेर्नुहोस
कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ २०७९-०५-१७ हेर्नुहोस
भूउपयोग ऐन, २०७९ २०७९-०५-१७ हेर्नुहोस