प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

तेस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न !

मिति 2078/01/04 गते शनिबार ,यस प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक मा.मुख्यमन्त्री श्री शेरधन राई ज्युको प्रमुख अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । यस बैठकबाट प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (plgsp)को आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम केहि परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ |

#PLGSP