प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सम्वद्ध सञ्चार संस्थाहरु सूचीकृत हुने सम्बन्धमा ।

jantasanga-cm-notice