प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कानून तर्जुमा समबन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

मिति २०७८/०६/१९ गते मंगलबार ,PLGSP:PPIU

प्रदेश सरकार तथा निकायहरुलाई आवस्यक परेको बिषयगत कानुन निर्माण तथा विद्धमान कानुन संसोधनको निम्ति प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ I आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका माननीय राज्यमन्त्रीको प्रमुख अध्यक्षता र विभिन्न प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/निकायका सचिव तथा कानून अधिकृतको उपस्थितिमा १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो | कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग र व्यवस्थापन अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्य न्यायधिवक्त्ताको कार्यालय र  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/PLGSP बाट भएको हो |