प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयका लागि घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना

शिर्षक मिति कागजात
काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयका लागि घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना