प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।