०७५/०७६

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरु !!

मिति २०७५।४।१७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरषदको कार्यालयका सचिव श्री लक्ष्मण मैनालीज्यूको नेतृत्वमा स‌ंघका विभिन्न मन्त्रालयवाट अाउनु भएका सहसचिवज्यूहरुसंग मुख्पमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयका प्रमुख सचिव श्री सुरेश प्रधान लगायत प्रदेशका सवै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायवाट अाउनु भएको पदाधिकारीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो | सोहि कार्यक्रमका केहि झलकहरु 

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता २०७५

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता २०७५ हेर्न तल दस्तावेजमा click गर्नुहोस |

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ हेर्न तल दस्तावेजमा click गर्नुहोस |

Subscribe to ०७५/०७६