कर्मचारी विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद तह ईमेल
1दिनेश भट्टराई Principal Secretaryविशिष्ठ श्रेणीbhattarai.dinesh@gmail.com
2मुकुन्द प्रसाद निरौलाSecretaryरा.प.प्रथमniraulamukunda@gmail.com
3भरतमणि रिजालSecretaryरा.प.प्रथम bharatrijal65@gmail.com
4क्षितिश भट्टराईकम्प्युटर अधिकृतअधिकृतस्तर आठौंbkshitish@yahoo.com
5दिपक दाहालशाखा अधिकृतअधिकृतस्तर सातौंd.khotange@gmail.com
6योग्यप्रसाद राईलेखा अधिकृतअधिकृतस्तर सातौंkhusee.yogesh@gmail.com
7प्रभात घिमिरेअधिकृतअधिकृतस्तर सातौं prabhatghimire@gmail.com
8शम्भु कुमार साहअधिकृतअधिकृतस्तर सातौंshambhushah@gmail.com
9विनोद कुमार श्रेष्ठशाखा अधिकृतरा.प.तृतीय
10
11
12राजेन्द्र पराजुली अधिकृतअधिकृतस्तर सातौं r1p2b6@gmail.com
13विशो राजवंशीकम्प्युटर अधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ contactbishwa@hotmail.com
14भुवन काफ्लेअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ kaflebhuban@gmail.com
15प्रदिप घिमिरेअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ  
16नोमल प्रसाद तिम्सिना अधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ  
17वासुदेव कुँवरअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ kuwarbasu8@gmail.com
18 
19किरण ढकालकम्प्युटरअपरेटर सहायकस्तर पाँचौं kirandhakalbrt@gmail.com
20बिटु कार्कीनायव सुब्बारा.प.अनं.प्रथमkarkibitu@gmail.com
21केशव कोइरालानायब सुब्बारा.प.अनं. प्रथमkkoirala318@gmail.com
22केशवलाल आचार्यसहायकसहायकस्तर चौथो 
23
24 भिम बहादुर श्रेष्ठ ह.स.चा. श्रेणी विहिन  
25 पूर्ण बहादुर बस्नेत ह.स.चा. श्रेणी विहिन  
26  
27 नन्दराज पोखरेल कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
28 राजन प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
29 गंगा श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
30 विना मैनाली कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन