कर्मचारी विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद तह ईमेल
1दिनेश भट्टराई प्रमुख सचिवविशिष्ठ श्रेणीbhattarai.dinesh@gmail.com
2सचिवरा.प.प्रथम
3सरोज प्रसाद गुरागाईसचिवरा.प.प्रथम
4भरतमणि रिजालसचिवरा.प.प्रथमbharatrijal65@gmail.com
5गणेश प्रसाद दाहालउपसचिवरा. प. द्वितीय
6क्षितिश भट्टराईकम्प्युटर अधिकृतअधिकृतस्तर आठौंbkshitish@yahoo.com
7दिपक दाहालशाखा अधिकृतअधिकृतस्तर सातौंd.khotange@gmail.com
8योग्यप्रसाद राईलेखा अधिकृतअधिकृतस्तर सातौंkhusee.yogesh@gmail.com
9प्रभात घिमिरेअधिकृतअधिकृतस्तर सातौंprabhatghimire@gmail.com
10शम्भु कुमार साहअधिकृतअधिकृतस्तर सातौंshambhushah@gmail.com
11विनोद कुमार श्रेष्ठशाखा अधिकृतरा.प.तृतीय
12राजेन्द्र पराजुली अधिकृतअधिकृतस्तर सातौं r1p2b6@gmail.com
13विशो राजवंशीकम्प्युटर अधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ contactbishwa@hotmail.com
14भुवन काफ्लेअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ kaflebhuban@gmail.com
15प्रदिप घिमिरेअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ  
16काशीराज पराजुलीअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ 
17गोविन्द तिम्सिनाअधिकृतअधिकृतस्तर छैटौँ
18 
19किरण ढकालकम्प्युटरअपरेटर सहायकस्तर पाँचौं kirandhakalbrt@gmail.com
20बिटु कार्कीनायव सुब्बारा.प.अनं.प्रथमkarkibitu@gmail.com
21केशव कोइरालानायब सुब्बारा.प.अनं. प्रथमkkoirala318@gmail.com
22केशवलाल आचार्यसहायकसहायकस्तर चौथो 
23
24 भिम बहादुर श्रेष्ठ ह.स.चा. श्रेणी विहिन  
25 पूर्ण बहादुर बस्नेत ह.स.चा. श्रेणी विहिन  
26  
27 नन्दराज पोखरेल कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
28 राजन प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
29 गंगा श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन  
30 विना मैनाली कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन