प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Office Automation System संचालन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न |

मिति २०७७/१२/३० ,बिराटनगर

प्रदेश तथा स्थनीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP )को २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरुप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य प्रदेश मन्त्रालयहरुमा स्वचालित कार्यालय प्रणाली स्थापना गर्ने रहेको हुदा यस प्रणाली संचालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीलाई एक दिने प्रयोग्यात्मक तालिम सम्पन्न भएको छ | कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयहरुबाट जम्मा १२ जनाको उपस्थिथि रहेको थियो |

#PLGSP,egovernance,ICT4D,province 1